45s företagsfilm – bergssäkring

Bergssäkrings 45 sek

Exempel på en 45 sek film från ett bergssäkringsprojekt vid Ulvesund strax utanför Uddevalla.
Filmat Januari 2019.