Bogsering Nordre Älv 2019

En film på ca 1,5 min om bogsering av stor pråm genom smala passager i Nordre Älv till Göta Älv i höjd med Surte strax söder om Kungälv. Se hela filmen här:

Keywords: bogsering, time-lapse, pråm, towing, sweden, göta älv, nordre älv, 

 

 

Bogsering Nordre Älv

Bogsering Nordre Älv

Bogsering Göta Älv